Refshøjvej 79, Hejnsvig

Drikkevandsboring til husdyrhold

Dyrehold kræver store mængder vand, og med din egen vandforsyning til husdyrhold kan du opnå store økonomiske besparelser, i forhold til at modtage vand fra den kommunale forsyning. 

Aboring er din samarbejdspartner på driftsikre vandforsyninger, og vi hjælper dig også med ansøgninger, tilladelser og indberetninger. Vi gør det, vi er bedst til, så du kan gøre det, du er bedst til. 

Kvaliteten af vand til husdyr

Der er ikke de samme krav til kvaliteten af drikkevand til husdyr, som til mennesker, og derfor kan det nogen steder give mening at have en separat vandforsyning til husdyrhold. 

Drikkevand til mennesker skal overholde kravene i drikkevandsbekendtgørelsen. Det er ikke tilfældet ved drikkevand til husdyr. Der er ingen specifikke krav til vandets kvalitet, men det må ikke indeholde stoffer, der kan forurene dyrene eller de animalske produkter som æg, mælk og kød. 

Derfor vælger en del husdyrhold at have deres egen sekundære brøndboring specifik til drikkevand til dyrene. 

Aboring kender jorden under din ejendom, og kan hjælpe dig med at etablere en ny vandforsyning til dine dyr. 

Billede af arbejde med en privat boring efter drikkevand
Et billede af en brøndsløjfning

Husk at sløjfe gamle boringer

Har du en gammel brøndboring til husdyrhold, som skal nedlægges, skal de geologiske lag i borehullet genoprettes, således at der ikke siver overfladevand med eventuelt skadelige stoffer ned til grundvandet. Derfor skal sløjfninger af gamle brøndboringer altid udføres af en uddannet brøndborer. 

Skal vi sikre, at sløjfningen af din brøndboring sker korrekt?

Hvem har ansvaret?

Det er grundejeren der har ansvaret for en korrekt sløjfning af den gamle brøndboring. Det kræver ikke bare viden om jordbundsforholdene, men også kendskab til lokale forhold og regler.

Det er med andre ord ikke en opgave, du skal give dig i kast med selv, da du risikerer at gøre uoprettelig skade på miljø og drikkevand.

Skal vi tage ansvaret?

Hvad siger loven om sløjfning af brøndboring?

I Boringsbekendtgørelsens kapitel 6 kan du læse, at det ved sløjfning af boringer og brønde skal sikres, at boringen i al fremtid er tilstrækkeligt tæt. Dette er for at beskytte vores grundvand og vandudvekslingen mellem grundvandsmagasiner og nedsivning af overfladevand.

Sløjfning må derfor kun udføres af uddannet personale med A-bevis, eksempelvis et brøndborerfirma. Dette kan du læse i bekendtgørelse nr. 1260 af 28. oktober 2013, Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land.

Skal vi nedlægge brøndboringen for dig?

Aboring har A-bevis. Deraf vores navn, fordi vi er uddannede og har mere end 25 års erfaring i både boring og nedlægning af dybe brønde.

Giv os et kald, og lad os hjælpe dig med sløjfningen af din brøndboring.

Har du undersøgt om du kan få tilskud til Sløjfning af brøndboring?