Refshøjvej 79, Hejnsvig

Privat Vandforsyning

Der er stadig en del husstande i Danmark, der har egen privat vandforsyning. Det drejer sig typisk om landejendomme og fritidshuse, der ligger langt fra den kommunale vandforsyning. 

Etablering og sløjfning af privat vandforsyning skal udføres af en uddannet brøndborer.

Aboring er din garanti for en ordentlig og budgetvenlig løsning. 

Aboring er brøndborere og leverer gerne en komplet løsning indenfor brøndboring. Vi hjælper dig også med at lave en borerapport, hvis du skal ansøge om fornyet tilladelse.

Hvad kan vi hjælpe med?

Vi kender de geologiske lag under din matrikel, og kan sikre dig den rigtige løsning. Hvis en gammel brøndboring skal sløjfes garanterer vi en korrekt proces, så du undgår problemer på din grund.

Privat drikkevandsboring

Med en privat drikkevandsboring er du selvforsynende med frisk, koldt vand. Inden vi kan gå i gang, skal du have tilladelse fra din lokale kommune.

Boring til havevanding

En boring til havevanding er lidt anderledes end en drikkevandsboring. Vi kan foretage såvekl en ny boring som omlægning af eksisterende drikkevandsboring til havevanding.

Et billede af en brøndsløjfning

Sløjfning af privat vandforsyning

Hvis en ældre brøndboring ikke længere skal anvendes, er det vigtigt, at den sløjfes korrekt. Det skal iflg loven udføres af en uddannet brøndborer.

Skal Aboring hjælpe dig med din private vandforsyning?

Vi hedder Aboring fordi vi har A-bevis. Det betyder at vi har den uddannelse det kræver, at bore dybe og vedvarende brøndboringer. Derudover har vi mere end 25 års erfaring, og kan hjælpe dig med at bestemme den korrekte placering på grunden ved en ny boring.  

Vi kan også hjælpe dig, hvis din private vandforsyning skal omlægges til en boring til havevanding. Det kræver ikke et fysisk indgreb, men en ny tilladelse. 

Tag kontakt til os allerede i dag.  Det koster ikke noget at spørge.  

 

 

Billede af Karsten som er ejer af Aboring, står foran en lastbil fra Aboring ved en boring