Refshøjvej 79, Hejnsvig

Brøndboring til havevanding

Hvis du bruger meget vand til havevanding, kan det give mening at etablere en privat vandforsyning til havevanding. Der kan være penge at spare, når du er selvforsynende, fremfor at bruge vand fra den kommunale forsyning til vanding af haven. 

Aboring kan hjælpe dig med din private brøndboring til havevanding. Både hvis der skal etableres en ny boring, og hvis en ældre drikkevandsboring skal omlægges. 

Skal du bruge en ny tilladelse?

Det kræver en særlig tilladelse at have en privat vandboring. Denne tilladelse skal ind i mellem fornyes. Så får du brev fra kommunen om at du skal genansøge. For at ansøgningen kan godkendes, skal du fremvise en borerapport, foretaget af en autoriseret brøndborer. Dette kan vi hjælpe dig med. 

Skal der foretages en ny boring?

Inden vi kan gå i gang med etableringen af din private boring til havevanding, skal du have tilladelse fra din kommune.  

Du må ikke foretage boringen selv. Hullet åbner op til direkte adgang til grundvandet, der dermed udsættes for risiko for forurening. Derfor skal det udføres af en professionel brøndborer, der kan sikre, at boringen ikke udgør en risiko, og at vandforsyningen kommer fra de øverste grundvandsbassiner.  

Vi har mere end 25 års erfaring i brøndboring – også til mark- og havevanding – og vi ved præcist, hvordan hullet skal sættes med respekt for de naturlige lag i undergrunden. 

 

Billede af et system efter en vandværksboring
Et billede af en brøndsløjfning

Har du allerede privat vandforsyning?

Hvis du allerede har en privat vandforsyning, der ikke længere anvendes til drikkevand, kan du ansøge om at ændre boringens formål, fra drikkevandsboring til en brøndboring til havevanding.  

Hvis boringen ikke længere skal anvendes, heller ikke til at vande i haven, må du ikke lade boringen stå ubenyttet hen. Det kræver en sløjfning af brøndboring. 

Hvorfor skal en boring sløjfes? 

En vandboring skal sløjfes, fordi den, som nævnt ovenfor, udgør en fare for vores grundvand. Det åbne hul kan ses som et “sår” i jordoverfladen, der giver adgang til forurening af grundvandet.  

Når en boring sløjfes, skal det gøres af en professionel, der kan reetablere de sedimentære lag i hele hullets dybde, så vandet igen kan cirkulere frit i undergrunden.  

Du kan læse mere om sløjfning af vandboring her