Refshøjvej 79, Hejnsvig

Privat drikkevandsboring

Aboring udfører drikkevandsboringer for private, der ikke har mulighed for – eller ønsker – at modtage vand fra den offentlige vandforsyning. Med mere end 25 års erfaring med dybe vandboringer, ved vi hvordan boringen foretages, så din egen private drikkevandsforsyning giver det renest mulige vand.
Billede af en Aboring lastbil på en mark ved en boring til landbrug

Hvorfor vælge privat drikkevandsboring?

For mange handler det ikke om valg, men om nødvendighed. Har man en landejendom eller et fritidshus, der ligger for langt fra den offentlige vandforsyning, kan den privat drikkevandsboring være nødvendig.

Fordelene ved egen boring er dog også den primære årsag til, at andre vælger at få lavet egen boring.

Husstande der ligger langt ude på forsyningsnettet kan have problemer med at vandet i hanen ikke er koldt nok. Dette skyldes at vandet på sin vej gennem nettet bliver varmet en smule op helt naturligt. Dette undgås ved at få lavet en privat boring på matriklen, hvor vandet nu forsynes iskoldt fra undergrunden.

Selvom det naturligvis koster at få etableret en privat drikkevandsboring, er forsyningen fra egen brønd billigere end forsyningen fra det offentlige net, og kvaliteten af vandet er lige så godt, og nogle steder bedre, end den offentlige forsyning.

Billede af arbejde med en privat boring efter drikkevand

Renovation af drikkevandsboring

Bor du på en ejendom med en eksisterende drikkevandsboring af ældre dato, kan vi hjælpe dig med renoveringen, så den lever op til de gældende krav i forhold til vandkvalitet og hygiejne. Ældre drikkevandsboringer er mange steder lavet som en muret brønd. Det indebærer en risiko for, at forurenet overfladevand siger ned langs brøndvæggen og forurener drikkevandet. I sådan et tilfælde kan vi enten hjælpe med en udbedring af boring eller konstruktion, eller vi kan lave en ny og bedre boring, og hjælpe med sløjfning af den gamle brøndboring.

Skal vi sikre, at sløjfningen af din brøndboring sker korrekt?

Kræver privat drikkevandsboring tilladelse?

Ja, en privat drikkevandsboring kræver tilladelse fra kommunen. Din bopæl har betydning for, hvor let eller svært det kan være, at få tilladelsen, da det kommunale ønske ofte er, at flest mulige boliger er tilkoblet de lokale vandværker. Du har selv ansvaret for din private vandboring. Du står selv for drift, reparation, vedligeholdelse og kontrol af vandets kvalitet. På det lokale vandværk bliver vandets kvalitet løbende undersøgt for forurening og andre skadelige stoffer, for at sikre, at vi alle har adgang til vand, der ikke udgør en risiko for vores sundhed. Denne kontrol står du selv for, hvis du har din egen drikkevandsboring. Hvis din boring alene forsyner din egen husstand, er der ikke lovkrav om kontrol af vandkvaliteten. Er I flere husstande på den samme private boring, er det kommunen der bestemmer, hvor ofte der skal udføres kontrol af drikkevandets kvalitet, og kontrollen står for egen regning. Miljøstyrelsen anbefaler at vandet kontrolleres hvert femte år.

Skal vi tage ansvaret?

Billede af Karsten som er ejer af Aboring, står foran en lastbil fra Aboring ved en boring
Et billede af en brøndsløjfning

Hvad siger loven om sløjfning af brøndboring?

I Boringsbekendtgørelsens kapitel 6 kan du læse, at det ved sløjfning af boringer og brønde skal sikres, at boringen i al fremtid er tilstrækkeligt tæt. Dette er for at beskytte vores grundvand og vandudvekslingen mellem grundvandsmagasiner og nedsivning af overfladevand.

Sløjfning må derfor kun udføres af uddannet personale med A-bevis, eksempelvis et brøndborerfirma. Dette kan du læse i bekendtgørelse nr. 1260 af 28. oktober 2013, Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land.

Skal vi nedlægge brøndboringen for dig?

Aboring har A-bevis. Deraf vores navn, fordi vi er uddannede og har mere end 25 års erfaring i både boring og nedlægning af dybe brønde.

Giv os et kald, og lad os hjælpe dig med sløjfningen af din brøndboring.

Har du undersøgt om du kan få tilskud til Sløjfning af brøndboring?