Refshøjvej 79, Hejnsvig

Tilladelse til privat boring til havevanding

Hvis du har – eller ønsker at have – din egen private vandboring til havevanding, er der to ting, du skal være opmærksom på. For det første skal du have tilladelse fra kommunen, og derefter skal boringen foretages af en uddannet brøndborer med a-boringsbevis. 

Det har Aboring, og vi er klar til at hjælpe dig. Også med ansøgningen til kommunen. 

Ansøgning om fornyet tilladelse

Din tilladelse til at indhente vand fra egen private haveboring gælder i en begrænset periode. Derfor kan du modtage en skrivelse fra kommunen, med besked om, at du skal forny din tilladelse. Dette sker som led i en løbende sikring af grundvandet.

For at få din ansøgning godkendt, skal der medfølge en borerapport med oplysninger om din boring. Denne rapport skal udfærdiges af en autoriseret brøndborer, og det er her vi kan hjælpe dig. 

Dette er lige nu særligt aktuelt i Esbjerg Kommune, hvor en lang række haveejere med private boringer skal have fornyet deres tilladelse. Det kan du læse mere om på kommunens hjemmeside

 

Billede af et system efter en vandværksboring