Refshøjvej 79, Hejnsvig

Tilskud til sløjfning af vandboring i Vejle Kommune

Hvis du bor i Vejle Kommune og er privat ejer af en brøndboring, der ikke længere benyttes, kan du søge tilskud på 7500 kr til at få boringen nedlagt korrekt. 

Du kan læse mere på Vejle Kommunes hjemmeside. 

Aboring har stor erfaring på området, er din tryghed gennem processen. 

Et billede af en brøndsløjfning

Hvorfor kan man få tilskud?

Dette sker på initiativ fra Miljøministeriet ud fra et ønske om at beskytte vores allesammens grundvand. Hullet i sig selv kan danne svampe og bakterier, der er skadelige for både mennesker og dyr. Derudover er en ubenyttet brøndboring er et åbent hul ned til grundvandet, og dermed en åbning for nedsivning af forurenende overfladevand. For at sikre vores grundvand tilbyder Miljøministeriet derfor tilskud til korrekt sløjfning af brøndboringer.
Billede af Karsten som er ejer af Aboring, står foran en lastbil fra Aboring ved en boring

Kan du få tilskud til sløjfning af din vandboring?

Tag kontakt til os hos Aboring, hvis du har en boring, der skal lukkes ned. Vi har mange års erfaring med korrekt nedlægning af brøndboringer, og vi kender reglerne for tilskud. 

Vi har med stor sandsynlighed lavet brøndboringer i din nærhed, og kender dermed jordbundsforholdene og de sedimentære lag, så vi kan sikre at hullet fyldes korrekt, så jordens naturlige vandledningsevne ikke forstyrres.  

Vi hjælper dig også med korrekt indberetning af sløjfningen til din kommune 

Skal vi sikre, at sløjfningen af din brøndboring sker korrekt?

Hvem har ansvaret?

Det er grundejeren der har ansvaret for en korrekt sløjfning af den gamle brøndboring. Det kræver ikke bare viden om jordbundsforholdene, men også kendskab til lokale forhold og regler.

Det er med andre ord ikke en opgave, du skal give dig i kast med selv, da du risikerer at gøre uoprettelig skade på miljø og drikkevand.

Skal vi tage ansvaret?

Billede af en Aboring lastbil på en mark ved en boring til landbrug
Et billede af en brøndsløjfning

Hvad siger loven om sløjfning af brøndboring?

I Boringsbekendtgørelsens kapitel 6 kan du læse, at det ved sløjfning af boringer og brønde skal sikres, at boringen i al fremtid er tilstrækkeligt tæt. Dette er for at beskytte vores grundvand og vandudvekslingen mellem grundvandsmagasiner og nedsivning af overfladevand.

Sløjfning må derfor kun udføres af uddannet personale med A-bevis, eksempelvis et brøndborerfirma. Dette kan du læse i bekendtgørelse nr. 1260 af 28. oktober 2013, Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land.

Skal vi nedlægge brøndboringen for dig?

Aboring har A-bevis. Deraf vores navn, fordi vi er uddannede og har mere end 25 års erfaring i både boring og nedlægning af dybe brønde.

Giv os et kald, og lad os hjælpe dig med sløjfningen af din brøndboring.

Har du undersøgt om du kan få tilskud til Sløjfning af brøndboring?